Sertifitseeritud kvaliteet


Pro Elinvoima D-vitamiini kapsel on toodetud, järgides kõrgeid rahvusvahelisi GMP (Good Manufacturing Practice - hea tootmistava) standardeid, tagamaks optimaalset imendumist. GMP -sertifikaat on rahvusvaheline hea kvaliteedi standard, mille alusel jälgitakse rangelt toote valmistamise protsessi ja tootmiskeskkonda. Peame oluliseks oma toodete kvaliteedi kontrolli ja läbipaistvust. D-vitamiini sisalduse kvaliteedikontrolli teostab erapooletu laboratoorium Eurofins Scientific, mis on ametiasutuste poolt akrediteeritud rahvusvaheline
laboratooriumikontsern.